Số: 67/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Cập nhật ngày: 05/06/2024 10:12:47

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp như sau:

QSDĐ (ODT) thuộc khu đất công tiếp giáp khu dân cư tập trung (khu công chức 35 căn). Đường Trần Huy Liệu, vị trí 2, đường loại 5 thuộc Phường 1, thành phố Sa Đéc.

STT

SỐ THỬA

SỐ TỜ BẢN ĐỒ

DIỆN TÍCH (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đ)

1

1

43

136,5

1.093.365.000

2

11

36

127,8

1.023.678.000

3

16

36

10,8

86.508.000

4

32

36

66,5

532.665.000

5

33

36

59,2

474.192.000

6

34

36

61,8

495.018.000

7

35

36

47,9

383.679.000

8

36

36

52

416.520.000

9

37

36

98,3

787.383.000

10

38

36

10,1

80.901.000

11

39

36

5,8

46.458.000

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/6/2024 đến 15 giờ ngày 24/6/2024.

- Tiền bán hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 24/6/2024 đến 15 giờ ngày 26/6/2024, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 27/6/2024, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại: 02776 250230 - 02773 852059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc. Điện thoại: 02773 774337.

Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn