Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 17/11/2021 08:41:38

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) như sau:

- Bến đò Voi Thầy Lợi qua Long Thái; Giá khởi điểm: 6.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận A qua Cây số 15; Giá khởi điểm: 185.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận A qua Cây số 17; Giá khởi điểm: 185.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận A qua Cây số 18; Giá khởi điểm: 158.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận A qua Cây số 20; Giá khởi điểm: 455.000.000đ.

- Bến đò Phú Trung qua Chợ Vàm; Giá khởi điểm: 181.000.000đ.

- Bến đò Phú Thuận B qua Cây số 23; Giá khởi điểm: 757.000.000đ.

- Bến đò Bờ Đập qua Long Khánh A; Giá khởi điểm: 1.000.000.000đ.

* Người đăng ký tham gia đấu giá và trúng đấu giá: Phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về Đò, chịu các khoản thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập Cá nhân, bảo hiểm tai nạn hành khách, nộp 50% số tiền sau khi trúng đấu giá (tính 20% tiền đặt trước) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá và nộp 50% số tiền còn lại sau 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 17/11/2021 đến 15 giờ ngày 30/11/202.

- Tiền đặt trước: Nộp 900.000đ (với giá khởi điểm dưới 10 triệu đồng); 35.000.000 đ (với giá khởi điểm từ 100 đến 500 triệu đồng ); 130.000.000 đ (với giá khởi điểm từ trên 500 đến 01 tỷ đồng) vào ngày 30/11, 01/12 và đến 15 giờ ngày 02/12/2021.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 03/12/2021, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nhận tiền đặt trước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Ngự.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3837 262 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn