Số: 09/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 07 tháng 01 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 12/01/2022 15:53:28

* Quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp:

- Bãi trông giữ xe cửa Nam chợ Sa Đéc. (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2024); Giá khởi điểm: 219.000.000 đồng.

- Bãi trông giữ xe cửa Bắc chợ Sa Đéc. (Thời gian khai thác 01 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2022); Giá khởi điểm: 219.000.000 đồng.

- Bãi trông giữ xe cầu Sa Đéc. (Thời gian khai thác 01 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2022); Giá khởi điểm: 41.100.000 đồng.

- Bãi trông giữ xe Vincom+. (Thời gian khai thác 01 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2022); Giá khởi điểm: 47.700.000 đồng.

* Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp đủ 50% số tiền trúng đấu giá; nộp 50% số tiền còn lại trong tháng 06/2022. Riêng Bãi trông giữ xe cửa Nam chợ Sa Đéc nộp 100% số tiền trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 10/01/2022 đến 15 giờ ngày 24/01/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 24, 25 và đến 15 giờ ngày 26/01/2022 tại Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Sa Đéc.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ; 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 27/01/2022 tại UBND Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Sa Đéc.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Sa Đéc. Điện thoại: 02773 773 222 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn