Thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lai Vung

Cập nhật ngày: 29/07/2021 12:08:23

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung Thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm học 2021-2022 như sau:

1. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 160 viên chức, chia ra:

- Các vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, công tác tại các trường Mầm non: 22 người.

- Các vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, công tác tại trường Tiểu học: 94 người.

- Các vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, công tác tại trường trung học cơ sở: 41 người.

- Vị trí việc làm nhân viên Thư viện viên hạng IV – Mã số V.10.02.07, công tác tại trường tiểu học, trung học cơ sở: 03 người.

(Xem chi tiết Thông báo số 67/TB-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung trên trang thông tin điện tử huyện Lai Vung tại  địa chỉ https://laivung.dongthap.gov.vn)

2. Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP) và hồ sơ kèm theo tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung,  Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp kể từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 03/9/2021.

Xem chi tiết thông báo và chỉ tiêu tuyển dụng:

- Thông báo tuyển dụng năm học 2021-2022

- Chỉ tiêu thông báo tuyển dụng năm học 2021-2022

Gửi bình luận của bạn