Mức thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu một số loại phí, lệ phí khác

Cập nhật ngày: 22/07/2013 04:00:31

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngày 5/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Theo quy định trên, mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm là 80.000 đồng/hồ sơ; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là 70.000 đồng/hồ sơ; đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký là 60.000 đồng/hồ sơ; xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là 20.000 đồng/hồ sơ. Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án) là 30.000 đồng/trường hợp.

Nghị quyết quy định bãi bỏ, miễn thu một số loại phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bãi bỏ Phí an ninh, trật tự; Phí phòng, chống thiên tai; Quỹ xây dựng trường học. Miễn thu Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân đối với trường hợp đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch; cấp sổ hộ khẩu gia đình; cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn; cấp chứng minh nhân dân.

Đồng thời, Nghị quyết cũng quy định miễn thu Lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp) trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Thời gian áp dụng các quy định trên kể từ ngày 1/7/2013. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 93/2007/NQ-HĐND.K7 ngày 13/12/2007 của HĐND tỉnh.

T.T

Gửi bình luận của bạn