Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Cập nhật ngày: 29/03/2023 10:08:21

ĐTO Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, có Nghị quyết số 06 ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn đến năm 2030; đầu tư tu bổ, chống xuống cấp một số di tích cũng như rà soát, sửa đổi bổ sung về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường mang lại nhiều kết quả thiết thực.


Đội viên, học sinh các trường trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia 
tuyên truyền, thực hiện nhiều việc tốt, phát huy tinh thần “Tự hào công dân Đất Sen hồng”

Các cấp, ngành tiếp tục nâng cao văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc văn minh tại cơ quan, đơn vị, nhất là hình thành văn hóa ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và xã hội. Tỉnh tổ chức họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu, hội thi gia đình tiêu biểu cấp tỉnh. Đồng thời tích cực tuyên truyền thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Xây dựng đồng bộ 3 môi trường văn hóa “Gia đình - Nhà trường - Xã hội”, thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025” với mục tiêu thay đổi nhận thức về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa. Đặc biệt, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong đó, Trường Đại học Đồng Tháp đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử quy định về chuẩn mực ứng xử văn hóa của viên chức, nhân viên, sinh viên của trường.

Tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Tây Nam bộ; Quy định Tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa như: “Gia đình văn hóa”, “Khóm văn minh đô thị”, “Xã văn hóa nông thôn mới”... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh với vai trò nòng cốt đã triển khai thực hiện nhiều phần việc thiết thực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về giá trị hình mẫu thanh niên, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần “Tự hào công dân Đất Sen hồng”, góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia rèn luyện, học tập, trưởng thành, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa, con người trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 06 đề ra.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn