Chủ động công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

Cập nhật ngày: 13/09/2020 05:42:33

ĐTO - Phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, UBND tỉnh, Công an tỉnh, huyện, thị xã, thành phố cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì, củng cố các Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội.


Hội viên các Câu lạc bộ Nông dân, Phụ nữ tham gia sinh hoạt tuyên truyền nội dung phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ chủ động trong công tác nắm tình hình, tăng cường quản lý nhà nước, tiếp nhận các thông tin do người dân cung cấp; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn giáp ranh, các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Đến tháng 8/2020, toàn tỉnh đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông hơn 2.100 điểm, hơn 130.000 lượt người dự. Qua đó, lực lượng Công an đã tiếp nhận hơn 1.300 nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Công an xã, phường, thị trấn lắng nghe ý kiến Nhân dân” được hơn 120 điểm, hơn 5.000 lượt người dự, tiếp nhận đóng góp hơn 600 ý kiến liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Toàn tỉnh có 37 mô hình đảm bảo an ninh trật tự phát huy hiệu quả, điển hình như “Tổ Nhân dân tự quản”, “Camera an ninh”, “Zalo nhóm Cảnh sát khu vực, Công an viên kết nối Tổ Nhân dân tự quản”..., các mô hình đảm bảo tính hiệu quả trong công tác trao đổi thông tin phục vụ phòng, chống tội phạm.

Chủ động phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm thanh thiếu niên, Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong trường học. Tổ chức các hội thi vẽ tranh cổ động với chủ đề “Phòng, chống HIV/AIDS-Ma túy” với hơn 1.000 học sinh các cấp học tham gia. Tổ chức Ngày hội giao lưu phòng, chống HIV/AIDS-Ma túy cho học sinh và giáo viên cấp THCS. Các đơn vị trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học. Xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường tại các đơn vị trường trong toàn tỉnh.

Hưởng ứng các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tổ chức truyền thông về phòng, chống tội phạm, phòng, chống bạo lực gia đình, tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên các thông tin cần biết về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội Nông dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm qua các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; “Nông dân không tham gia tệ nạn xã hội”; “Chi Hội Nông dân không có người nghiện ma túy”, Tổ Nhân dân tự quản, các buổi họp lệ chi, tổ, hội tại các khóm, ấp đều lồng ghép nội dung tuyên truyền. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 160 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với sự tham gia sinh hoạt thường xuyên của hơn 4.000 thành viên, hơn 1.200 thành viên tham gia Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Các hội viên Hội Nông dân toàn tỉnh khi tham gia sinh hoạt Hội đều đăng ký cam kết gia đình không tệ nạn xã hội...

Tại TP.Cao Lãnh, lực lượng Công an thành phố đã triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Với sự quan tâm của UBND TP.Cao Lãnh, UBND các xã, phường trên địa bàn phối hợp cùng với lực lượng Công an giải quyết tốt các vụ việc giữ gìn an ninh trật tự từ cấp cơ sở. Công an TP.Cao Lãnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp liên tịch, phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, quản lý đối tượng nghiện trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”. Đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cao Lãnh và các tổ chức thành viên củng cố, nhân rộng các mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”, “Khu Dân cư phòng, chống cháy nổ”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hướng dẫn người dân thực hiện mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” đề cao vai trò tự quản của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, góp phần đẩy lùi, kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Với sự phối hợp hiệu quả của các ngành, tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh từ đầu năm 2020 đến nay được giữ vững, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công an huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động nắm tình hình tại các địa bàn, xử lý triệt để các vụ việc từ cấp cơ sở. Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phổ biến pháp luật, thông tin các hành vi, thủ đoạn của tội phạm để người dân nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm.

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn