Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 885 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 09/09/2022 05:26:27

ĐTO - Thời gian qua, tỉnh triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội như Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, tỉnh lập danh sách (không tính người bán vé số dạo đã được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ) và đã chi hỗ trợ cho 218.685 đối tượng với tổng kinh phí gần 217 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đối với Nghị quyết số 68 của Chính phủ, tổng số đối tượng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí Trung ương là 160.680 người với tổng kinh phí hơn 313 tỷ đồng; hỗ trợ từ nguồn kinh phí địa phương cho 171.605 người với tổng số tiền gần 255 tỷ đồng.

Sau khi triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, tỉnh đã tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho 108.754 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định số 20 của Chính phủ (mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg gạo) từ nguồn kinh phí của địa phương. Tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho 2.825 lượt trẻ em trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn