Hoàn thành tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính

Cập nhật ngày: 11/01/2022 19:28:08

ĐTO - Chiều 11/1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê cho biết, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có 6 điểm mới so với năm 2017, đó là: đổi mới nội dung và cách thức thu thập thông tin thông qua việc sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính; cập nhật và áp dụng khái niệm chuẩn quốc tế về đơn vị cơ sở; thống nhất năm số liệu cho các đơn vị điều tra; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin; đổi mới cách phối hợp với các bộ, ngành trong thực hiện Tổng điều tra; nâng cao chất lượng thông tin và tiết kiệm kinh phí.

Từ tháng 3 - 12/2021, cuộc Tổng điều tra kinh tế được triển khai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, Tổng Cục Thống kê thực hiện bao gồm 4 loại: Doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đến nay, công tác xử lý, tổng hợp kết quả sơ bộ đã hoàn thành theo đúng tiến độ dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Về điều tra cơ sở hành chính được thực hiện từ tháng 3 - 12/2021 từ Trung ương đến địa phương, theo Bộ Nội vụ, đây là cuộc điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, lần đầu tiên Bộ triển khai thực hiện đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Tổng Cục Thống kê, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra gồm thu thập thông tin và xử lý dữ liệu đã giúp nâng cao hiệu quả của cuộc điều tra. Kết quả chính thức điều tra cơ sở hành chính sẽ được công bố trong quý II/2022 với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ, những phân tích chuyên sâu, chuyên đề thông qua nhiều hình thức (sách, đĩa CD, website, cơ sở dữ liệu vi mô, vĩ mô...) nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin thống kê cho công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước và tất cả các đối tượng sử dụng thông tin khác.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn