Năm 2023, dự kiến tổ chức 40 lớp tập huấn kiến thức phòng tránh xâm hại, bạo lực trẻ em

Cập nhật ngày: 15/03/2023 05:20:49

ĐTO - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ em và cha mẹ, người đang trực tiếp nuôi dưỡng trẻ em về phòng tránh xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2023.


Trẻ em tham gia phát biểu tại lớp tập huấn kiến thức xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2022 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức

Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 7/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức 40 lớp tập huấn cho khoảng 1.400 trẻ em và cha mẹ, người trực tiếp nuôi dạy trẻ tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Nội dung các lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức về xâm hại, bạo lực trẻ em, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh; các địa chỉ hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại, bạo lực; phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em và giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Qua đó, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ, góp phần giảm thiểu tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em, đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện.

P.L

Gửi bình luận của bạn