Phổ biến chính sách pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, người lao động

Cập nhật ngày: 14/10/2021 06:03:14

ĐTO - Chăm lo đến quyền và lợi ích của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CB,NG,NLĐ), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công đoàn ngành giáo dục (CĐNGD) đã triển khai các hướng dẫn liên quan về chế độ chính sách, thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các đơn vị trực thuộc và các đơn vị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.


Đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Lai Vung 3 và Công đoàn cơ sở ký giao ước thi đua

Hiện nay, các đối tượng CB,NG,NLĐ do CĐNGD quản lý trực tiếp 3.303 người và Phòng GD&ĐT quản lý trực tiếp là 22.176 người. Mỗi năm học, CĐNGD phổ biến các thông tin liên quan đến chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ trong ngành. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách có liên quan đến lao động như nâng lương trước hạn, phụ cấp nghề nhà giáo, bảo hiểm xã hội... Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật; góp ý, xây dựng, phản biện chính sách giáo dục tại địa phương như Đề án xây dựng “Văn hóa trường học” giai đoạn 2020-2030, Quyết định ban hành quy chế thuyên chuyển giáo viên trong tỉnh, các văn bản liên quan đến giáo dục địa phương,... Phối hợp vận động đội ngũ CB,NG,NLĐ trong ngành tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới. Ủy ban Kiểm tra CĐGD các cấp tham mưu tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính... Ngoài ra, tham gia góp ý trong việc sắp xếp, bố trí, sử dụng, đảm bảo việc làm cho CB,NG,NLĐ nhất là hợp đồng thời vụ đối với nhân viên các đơn vị trực thuộc; tư vấn cho người sử dụng lao động sắp xếp, bố trí, sử dụng, đảm bảo việc làm phù hợp với năng lực, sở trường để an tâm công tác.

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CB, NG,NLĐ, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh và các ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc và giáo dục trẻ em... tại các buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt ngoại khóa, phổ biến trên hệ thống website của nhà trường, nhóm truyền thông nội bộ. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chấp hành các quy định pháp luật về công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho đội ngũ CB,NG,NLĐ và học sinh, toàn ngành tự giác chấp hành các yêu cầu như khai báo y tế tự nguyện; vận động khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn phát miễn phí cho đoàn viên và NLĐ. Tham gia cùng với lực lượng phòng, chống dịch trong việc vệ sinh trường, lớp học, khử khuẩn, nấu ăn, truy vết... Chăm lo cho đội ngũ CB,NG,NLĐ, Sở GD&ĐT, CĐNGD đến thăm và tặng quà cho hơn 40 giáo viên các trường mầm non ngoài công lập thuộc Phòng GD&ĐT các huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Lấp Vò hiện nghỉ không lương, động viên, khích lệ tinh thần các giáo viên sớm vượt qua khó khăn trong giai đoạn tạm nghỉ vì dịch bệnh. Qua các đợt dịch đã hỗ trợ cho hơn 1.500 đoàn viên, công đoàn với số tiền hơn 3 tỷ đồng... Vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho giáo viên có hoàn cảnh thật sự khó khăn với số tiền lên đến 200 triệu đồng; hỗ trợ xây nhà công vụ cho giáo viên khó khăn tại huyện Hồng Ngự với số tiền 500 triệu đồng...

Trong thời gian tới, CĐNGD, Sở GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CB,NG,NLĐ. Tuyên truyền, vận động CB,NG,NLĐ chấp hành tốt các quy định pháp luật. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống CB,NG,NLĐ như tổ chức quỹ góp vốn xoay vòng, ký tín chấp vay vốn từ các ngân hàng để làm kinh tế phụ, tạo điều kiện và giúp cho CB,NG,NLĐ vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống.

C.P.

Gửi bình luận của bạn