Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

Cập nhật ngày: 19/06/2022 08:10:22

ĐTO - Thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định "Đã uống rượu, bia - không lái xe", đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy; phối hợp các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt đợt cao điểm kiểm soát tải trọng xe (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 15/7/2022).

Sở Y tế tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; định kỳ tổng hợp, báo cáo về trên theo quy định.

PV

Gửi bình luận của bạn