Quản lý lao động là người nước ngoài trong thời điểm dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 03/08/2021 06:17:27

ĐTO - Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với đối tượng lao động (LĐ) là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, Sở Lao động­-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cùng với các ngành liên quan đã tập trung công tác quản lý, hướng dẫn người LĐ là người nước ngoài về các thủ tục hồ sơ và các hoạt động liên quan theo đúng quy định của pháp luật.


Lao động là người nước ngoài đến tỉnh Đồng Tháp được tạo điều kiện thuận lợi để làm việc

Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở LĐ-TB&XH tiếp nhận giải trình nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài của đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời tham mưu trình UBND tỉnh có văn bản chấp thuận nhu cầu tuyển dụng LĐ người nước ngoài cho 12 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số LĐ khoảng 66 người. Đối tượng LĐ người nước ngoài làm việc tại Đồng Tháp chủ yếu ở các tổ chức, doanh nghiệp có vốn nước ngoài; các đơn vị trường, cơ sở giáo dục tham gia giảng dạy tiếng nước ngoài; người LĐ nước ngoài đến tỉnh làm việc có quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan – Trung Quốc, Ấn Độ... Sở LĐ-TB&XH cùng các phòng chuyên môn căn cứ vào các yêu cầu thủ tục đã cấp giấy phép LĐ cho 41 người LĐ nước ngoài. Trong đó đã cấp mới 36 giấy phép LĐ, cấp lại 5 giấy phép LĐ; 1 LĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép LĐ và thu hồi 4 giấy phép LĐ. Các trường hợp khác vẫn tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ theo quy định. Đặc biệt, trong tháng 6/2021, Sở LĐ-TB&XH tham gia cùng các sở, ngành liên quan đã tham gia họp bàn về việc tháo gỡ những khó khăn cho người LĐ nước ngoài nhằm giảm bớt các thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời gian, chủ động phối hợp cùng với lực lượng Công an các cấp và Sở Ngoại vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước, an ninh trật tự đối với LĐ là người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền đến người LĐ các nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành và UBND tỉnh. Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh... tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người LĐ làm việc tại doanh nghiệp.

Thực hiện các công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài và tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, chống dịch Covid-19, Sở LĐ-TB&XH cùng với các ngành liên quan xây dựng quy trình tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu mời, tiếp nhận chuyên gia người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định về xuất, nhập cảnh, phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng LĐ người nước ngoài. Qua đó, đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho phép người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đúng thời gian và thủ tục theo quy định.

Hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi để LĐ nước ngoài đến tỉnh làm việc, góp phần thu hút đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh Đồng Tháp, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về LĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến đơn vị, doanh nghiệp để người sử người dụng LĐ và LĐ nước ngoài thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định, không vi phạm pháp luật. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chuyên gia kỹ thuật, LĐ tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp... làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Triển khai thực hiện tốt nội dung Quy chế phối hợp quản lý LĐ nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; phối hợp quản lý chặt chẽ LĐ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc chia sẻ thông tin về LĐ nước ngoài trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Thường xuyên trao đổi thông tin với doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình LĐ nước ngoài, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác quản lý LĐ nước ngoài trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

C.P.

Gửi bình luận của bạn