Sẽ bàn giao cho địa phương phần đất ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ

Cập nhật ngày: 30/05/2022 13:38:45

ĐTO - Cử tri tỉnh Đồng Tháp có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, bàn giao phần đất làm các bãi công trình cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống cho địa phương quản lý, sử dụng. Bởi vì hiện nay, các phần đất này bị bỏ hoang gây lãng phí, có nơi bị lấn chiếm.

Trước kiến nghị trên, Bộ Giao thông Vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản của dự án sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các bãi công trình cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh thuộc Dự án kết nối khu vực đồng bằng Mê Kông nhằm để tập kết vật liệu, thiết bị, lán trại, nhà điều hành trong quá trình thi công, xây dựng nhà bảo dưỡng và quản lý hệ thống quan trắc các cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống trong giai đoạn khai thác. Theo đó, các khu đất phục vụ xây dựng công trình được Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn kinh phí của Dự án gồm diện tích và tài sản trên đất.

Cụ thể, bãi công trình bờ Bắc cầu Cao Lãnh thuộc địa phận TP Cao Lãnh, có tổng diện tích 4,9ha nằm hoàn toàn trong phạm vi kết cấu hạ tầng đường bộ. Tài sản trên đất gồm nhà bảo dưỡng và quản lý hệ thống quan trắc cầu Cao Lãnh phục vụ quản lý bảo trì dự án, dãy nhà điều hành của các chuyên gia tư vấn, nhà thầu. Bãi công trình bờ Nam cầu Cao Lãnh thuộc địa phận huyện Lấp Vò, có tổng diện tích 3,7ha nằm hoàn toàn trong phạm vi kết cấu hạ tầng đường bộ. Tài sản trên đất gồm dãy nhà điều hành của các chuyên gia tư vấn, nhà thầu. Bãi công trình bờ Bắc cầu Vàm Cống thuộc địa phận huyện Lấp Vò, có tổng diện tích 14,5ha, trong đó hơn 6,6ha nằm trong phạm vi kết cấu hạ tầng đường bộ, gần 7,9ha nằm ngoài phạm vi kết cấu hạ tầng đường bộ. Trên bãi công trình này không có tài sản.

Sau khi các công trình cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống hoàn thành, đưa vào khai thác, toàn bộ phần đất và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên đất nêu trên đã được Bộ Giao thông Vận tải giao cho Tổng cục đường bộ Việt Nam quản lý, khai thác. Theo dự kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ bàn giao cho địa phương phần diện tích đất gần 7,9ha nằm ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và không được sử dụng cho công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình giao thông nêu trên.

Ngày 25/1/2022, đại diện cơ quan quản lý tài sản, đơn vị quản lý dự án và đại diện của địa phương đã kiểm tra hiện trạng và ký biên bản làm việc xác định diện tích đất bãi công trường và thống nhất UBND TP Cao Lãnh cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quy hoạch chung TP Cao Lãnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất cho chủ trương thực hiện.

Sau khi UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải sẽ bàn giao phần đất trên cho địa phương quản lý, sử dụng.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn