Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Cập nhật ngày: 06/05/2022 05:19:46

ĐTO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em (TE).

Theo đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này và bảo đảm an toàn cho TE, nhất là trong mùa hè, mùa mưa, bão sắp đến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước cho TE, trong đó tập trung vào các nội dung:

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo trước đó công tác phòng, chống đuối nước cho TE.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về TE về công tác phòng, chống đuối nước cho TE, hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước TE tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước TE; thường xuyên rà soát, đề xuất kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về TE các cơ chế, chính sách, biện pháp hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước TE.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học; đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước...

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp chỉ đạo, tổ chức, phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban Bảo vệ TE cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ TE trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho TE nhất là đuối nước. Tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho trẻ em; rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục; chỉ đạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục; tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước TE cho cha mẹ, TE, học sinh và cộng đồng dân cư; trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, phường. Chủ động bố trí ngân sách hằng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước TE; hỗ trợ kinh phí phù hợp đối với việc học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh, TE...

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em (TE), nhất là dịp nghỉ hè. Theo đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến từng hộ gia đình, trường học về kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ TE; vận động các gia đình chủ động đưa TE đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo UBND cấp xã có kế hoạch kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước tại địa bàn; có biện pháp chủ động phòng ngừa, cảnh giới để bảo đảm môi trường sống an toàn cho TE. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho TE trong dịp hè. Riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc phòng, chống tai nạn thương tích TE của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp, đặc biệt tại các địa phương, địa bàn xảy ra các vụ tai nạn thương tích nghiêm trọng...

P.L

CK

Gửi bình luận của bạn