Công đoàn ngành giáo dục tỉnh

Thực hiện tốt các hoạt động gắn với nhiệm vụ trọng tâm từng năm học

Cập nhật ngày: 25/09/2023 10:05:59

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230925100705dt2-2.mp3

 

ĐTO - Công đoàn (CĐ) ngành giáo dục tỉnh tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ sát với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo” năm học 2022 - 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra.


Đồng chí Phạm Võ Đức Trung - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên gặp khó khăn từ Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”

CĐ ngành giáo dục tỉnh chỉ đạo các CĐCS trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục, của CĐ cấp trên liên quan đến cán bộ, nhà giáo, người lao động (CB,NG,NLĐ). Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CB,NG,NLĐ thông qua đăng ký những công trình, phần việc thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Các CĐCS thực hiện tốt công tác đại diện, tham gia quản lý và phối hợp tốt với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể từng năm học. Thường xuyên nắm bắt tình hình đơn vị, tâm tư của CB,NG,NLĐ, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc. Từ đó, kiến nghị đề xuất với chính quyền, các cấp lãnh đạo có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo chế độ chính sách, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CB,NG,NLĐ.

CĐ ngành giáo dục ký liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 - 2023. Kết quả, 47/47 đơn vị tổ chức hội nghị đúng thời gian quy định. Qua hội nghị, tạo điều kiện cho viên chức được thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, kế hoạch năm học; bổ sung, sửa đổi các quy chế chi tiêu nội bộ; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CB,NG,NLĐ. Đặc biệt phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành CĐ, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm học. Cùng với đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB,NG,NLĐ, nhất là phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm, chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Trong năm học 2022 - 2023, các CĐCS trực thuộc CĐ ngành giáo dục tỉnh tổ chức thăm hỏi 1.283 lượt đoàn viên gặp khó khăn với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. CĐ ngành giáo dục tỉnh đề nghị Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng Chi nhánh Đồng Tháp trợ cấp khó khăn cho 16 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 39 triệu đồng. Chọn 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo giới thiệu cho Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV7) và Công ty truyền thông Big Vision Media tổ chức “Chương trình Biệt đội phấn trắng”. Qua chương trình, 2 đoàn viên được hỗ trợ tổng số tiền trên 300 triệu đồng giúp giảm bớt khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh.

Các CĐCS tiếp tục đổi mới cách tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ và nhiệm vụ năm học của ngành. Tập trung triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với trọng tâm thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ” được đội ngũ CB,NG,NLĐ trong toàn ngành hưởng ứng tích cực, hiệu quả. Qua phát động phong trào thi đua có 10 công trình, việc làm thiết thực; 423 sáng kiến của CB,NG,NLĐ được công nhận với tổng giá trị làm lợi lên đến hàng trăm triệu đồng. Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tiếp tục được CĐCS triển khai thực hiện. Kết quả, CĐ ngành giáo dục tỉnh có gần 1.500 sáng kiến của đoàn viên đăng ký tham gia. Với thành tích trên, CĐ ngành giáo dục tỉnh được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét khen thưởng đột xuất hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia chương trình.

Công tác khen thưởng được chú trọng, kịp thời động viên, khích lệ CB,NG,NLĐ tích cực sáng tạo, đổi mới trong công tác. CĐ ngành giáo dục tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng 9 tập thể, 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, CĐ ngành giáo dục tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 125 giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học; tham gia Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 62 nhà giáo; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 1 cá nhân.

Đồng chí Phạm Võ Đức Trung - Chủ tịch CĐ ngành giáo dục tỉnh, cho biết: “Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong hoạt động CĐ năm học 2022 - 2023, trong năm học 2023 - 2024, CĐ ngành giáo dục tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CB,NG,NLĐ; ký kết và nâng cao chất lượng các chương trình phúc lợi đoàn viên. Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...”.

 DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn