Đảng bộ thị xã Hồng Ngự:

Quan tâm công tác phát triển đảng viên

Cập nhật ngày: 04/07/2014 04:12:10

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, các cấp uỷ Đảng trong thị xã Hồng Ngự đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Sau đại hội (nhiệm kỳ 2010-2015), Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Hồng Ngự đã ban hành Kế hoạch về công tác kết nạp đảng viên đến năm 2015. Đồng thời, hàng năm BTV Thị ủy thông báo giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng. Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu được giao và theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội cấp mình đề ra, hàng năm các chi, đảng bộ cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên.

Cùng với sự quan tâm của cấp trên, cấp ủy cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho quần chúng; phối hợp mở các lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú tại địa phương. Các đoàn thể đẩy mạnh những phong trào thi đua yêu nước để qua đó tuyên truyền giáo dục, xây dựng và lựa chọn nguồn giới thiệu, kết nạp vào Đảng những người đủ tiêu chuẩn. Công tác tạo nguồn kết nạp Đảng được quan tâm thực hiện, nhất là giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú; người sản xuất, kinh doanh giỏi cho các chi, đảng bộ để bổ sung, điều chỉnh vào danh sách cảm tình Đảng. Việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới đều có phân công đảng viên chính thức kèm cặp, giúp đỡ và đánh giá. Vì vậy, hàng năm, công tác kết nạp đảng viên ở thị xã Hồng Ngự đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Công tác xây dựng hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên được đảm bảo theo tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục và quy trình. Việc xem xét kết nạp đảng viên được giao cho Ban Tổ chức Thị ủy tổng hợp, thông qua các Ban Đảng Thị ủy, sau đó trình BTV Thị ủy xem xét, quyết định kết nạp theo thẩm quyền. Những hồ sơ đề nghị kết nạp có quan hệ lịch sử chính trị phức tạp đều được thẩm tra, xác minh làm rõ trước khi trình BTV Thị ủy.

Theo BTV Thị ủy Hồng Ngự, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được trên 555 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của thị xã lên hơn 2.220 đồng chí, chiếm 2,82% so với dân số (Nghị quyết Đại hội đến năm 2015 chiếm 3% so dân số). Đảng viên mới từng bước được trẻ hóa và nâng cao trình độ. Đảng viên mới còn trong tuổi Đoàn thanh niên chiếm hơn 73%; gần 95% tốt nghiệp trung học phổ thông; trên 71% có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học. Tỷ lệ nữ chiếm 48,29% so với tổng số đảng viên được kết nạp. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phát triển đảng viên có mặt còn hạn chế, nhất là việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, người có đạo. Một số trường hợp đề nghị công nhận đảng viên chính thức trễ so với thời gian quy định. Việc thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng thiếu đồng bộ; nội dung chứng nhận chưa sát, chưa đúng yêu cầu, thậm chí có nơi làm qua loa.

Để công tác phát triển đảng thật sự có chất lượng, các cấp ủy, tổ chức đảng nên thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo một quy trình chặt chẽ, nghiêm túc: từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Trong đó, khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì chỉ có tạo nguồn, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn