Phòng, chống bệnh không lây nhiễm còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt

Cập nhật ngày: 05/09/2018 05:51:56

ĐTO - Công tác phòng, chống đái tháo đường (ĐTĐ) triển khai tại 144 xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ thực hiện hoạt động phòng, chống ĐTĐ tại các tuyến về kỹ năng phát hiện sớm, quản lý, tư vấn và điều trị bệnh ĐTĐ; đang triển khai khám sàng lọc ĐTĐ cho 13.200 đối tượng.

Hoạt động theo dõi, quản lý, điều trị người tiền ĐTĐ đạt 40% (3.521/8.640 đối tượng). Tỉnh cũng triển khai hoạt động phòng, chống tăng huyết áp (THA) được 52 xã, phường, thị trấn; đang triển khai khám sàng lọc THA cho 13.200 đối tượng.

Tỷ lệ người phát hiện bệnh THA được quản lý, điều trị theo phác đồ tại các địa phương có triển khai đạt 58,5% chỉ tiêu đề ra (23.299/39.780 người). Đối với phòng, chống các rối loạn do thiếu Iốt, đã triển khai tại các xã, phường, thị trấn; duy trì hộ gia đình sử dụng muối Iốt đạt 87%...

Theo đánh giá của Sở Y tế, công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm (KLN) thực hiện đạt các chỉ tiêu về tập huấn, sàng lọc.

Còn các chỉ tiêu chưa đạt như: chưa tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn về phòng, chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu, bia, dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực; việc theo dõi, quản lý, điều trị bệnh nhân ĐTĐ type 2 chỉ đạt 29,2% (chỉ tiêu 50%); chưa triển khai hoạt động giám sát công tác phòng, chống THA, ĐTĐ tại các Trung tâm Y tế và Trạm y tế (TYT).

Chỉ tiêu quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại TYT rất khó đạt vì hiện nay đã thông tuyến điều trị trong huyện nên bệnh nhân có thể tự đến cơ sở điều trị theo ý thích, không thông qua TYT. Hiện nay, chưa có phần mềm nhập liệu báo cáo bệnh KLN từ TYT xã đến cơ sở khám bệnh tuyến trên nên việc theo dõi cũng như quản lý bệnh nhân bệnh KLN rất khó thực hiện.

TN

Gửi bình luận của bạn