Trạm y tế tuyến xã được phép thu tiền dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

Cập nhật ngày: 30/09/2021 12:54:06

ĐTO – Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã ký văn bản gửi Sở Tài chính và Sở Y tế về việc Trạm Y tế xã thực hiện dịch vụ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.


Lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương, đồng ý cho trạm y tế tuyến xã được phép thu tiền dịch vụ xét nghiệm khi thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với người dân có nhu cầu, trừ các đối tượng được miễn chi phí xét nghiệm theo hướng dẫn của trung ương và địa phương theo nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện và phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế để làm cơ sở các đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ sở y tế áp dụng mức thu, quản lý, sử dụng nguồn thu xét nghiệm theo quy định hiện hành.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn