Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật ngày: 01/06/2021 12:37:32

ĐTO - Ngày 1/6/2021 Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng đã ký ban hành Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, có 58 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 tại 16 đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đơn vị bầu cử số 1 (gồm toàn bộ huyện Tân Hồng):

- Ông MAI VĂN SIÊNG; Sinh năm 1969; Nam; Đại học Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Thạc sĩ Xây dựng công trình đặc biệt; Cao cấp chính trị - hành chính; Cán bộ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

- Ông TRỊNH HOÀNG PHONG; Sinh năm 1973; Nam; Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Đại học Luật; Cao cấp Lý luận chính trị;  Bộ đội: Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

- Bà BÙI NGUYỄN TUYẾT MINH; Sinh năm  1988; Nữ; Cử nhân Quản lý Văn hóa dân tộc thiểu số; Cao cấp Lý luận chính trị;  Cán bộ: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.


2. Đơn vị bầu cử số 2 (gồm toàn bộ huyện Hồng Ngự):

-  Ông NGUYỄN HÙNG TRÁNG; Sinh năm 1969; Nam; Đại học chuyên ngành Luật; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND TX.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 (nay TP.Hồng Ngự); Đại biểu HĐND TP.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông LÊ THÀNH CÔNG; Sinh năm 1964; Nam; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Kinh tế học; Cử nhân Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

- Ông NGUYỄN VĂN THUẬN; Sinh năm  1947; Nam; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo, Trưởng ban, Ban Đại diện Phật giáo Hòa hảo tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.

- Ông PHAN HOÀNG NAM (Bí danh/tên gọi khác: Phan Hoàng Tha); Sinh năm 1957; Nam; Cử nhân khoa học Quân sự; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.


3. Đơn vị bầu cử số 3 (gồm toàn bộ TP.Hồng Ngự):

- Ông PHẠM TẤN ĐẠT; Sinh năm 1975; Nam; Đại học - Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND TP.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông PHAN VĂN HỢP; Sinh năm 1969; Nam; Cử nhân Xã hội học; Cao cấp Lý luận chính trị; Công chức: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông NGUYỄN TRẦN QUYẾT; Sinh năm 1990; Nam; Đại học Hành chính; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.


4. Đơn vị bầu cử số 4 (gồm toàn bộ huyện Tam Nông):

- Ông HUỲNH THANH SƠN; Sinh năm 1970; Nam; Đại học kỹ thuật điện - Điện tử; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Ông NGUYỄN VĂN MINH; Sinh năm 1972; Nam; Đại học Biên phòng chuyên ngành quản lý biên giới; Cao cấp Lý luận chính trị; Bộ đội Biên phòng, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

- Bà NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN; Sinh năm 1979; Nữ; Cử nhân Báo chí; Thạc sĩ Khoa học Chính trị; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Thanh Bình nhiệm kỳ 2004-2011.

- Ông PHÙNG CÔNG THANH; Sinh năm 1971; Nam; Cử nhân Kinh tế Chính trị; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2016-2021.


5. Đơn vị bầu cử số 5 (gồm toàn bộ huyện Thanh Bình):

- Ông NGUYỄN PHƯỚC THIỆN; Sinh năm 1978; Nam; Đại học Cơ Khí; Tiến sĩ Quản lý; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị; Công chức: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Đồng Tháp.

- Bà VÕ THỊ HỒNG NHUNG (tên thường dùng Võ Thị Thanh Trúc); Sinh năm 1978; Nữ; Đại học Hành chính; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND huyện Thanh Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

- Ông NGUYỄN CHÍ HẢI; Sinh năm 1984; Nam; Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường; Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận chính trị; Công chức: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.

- Ông NGUYỄN VĂN THI; Sinh năm 1964; Nam; Cử nhân Luật; Cử nhân Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND huyện Thanh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông NGUYỄN VĂN KÝ; Sinh năm 1950; Nam; Linh mục Chánh xứ, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.


6. Đơn vị bầu cử số 6 (gồm toàn bộ huyện Tháp Mười):

- Ông NGUYỄN VĂN VŨ MINH; Sinh năm 1983; Nam; Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học, Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

- Ông TRẦN VĂN ĐOÀN; Sinh năm 1967; Nam; Đại học Cảnh sát nhân dân; Thạc sĩ Cảnh sát nhân dân; Cao cấp Lý luận chính trị; Công an: Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND TP.Cao Lãnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG; Sinh năm 1970; Nữ; Đại học Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng; Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông NGUYỄN VĂN HÙNG; Sinh năm 1964; Nam; Sơ cấp Lý luận chính trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016.

- Ông CAO THANH XUÂN; Sinh năm 1976; Nam; Đại học Hành chính, Đại học Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức; Thạc sĩ Xây dựng Đảng; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp.


7. Đơn vị bầu cử số 7 (gồm 9 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Cao Lãnh: Phong Mỹ, Tân Nghĩa, Gáo Giồng, Phương Thịnh, Phương Trà, Ba Sao, Nhị Mỹ, An Bình, Mỹ Thọ và thị trấn Mỹ Thọ):

- Ông LÊ CHÍ THIỆN; Sinh năm 1977; Nam; Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Nông học; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Ông KIỀU THẾ LÂM; Sinh năm 1966; Nam; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Luật; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông NGUYỄN HOÀNG RIN; Sinh năm 1987; Nam; Đại học hành chính; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bà LÊ THỊ HUYỀN PHONG; Sinh năm 1980; Nữ; Đại học Sư phạm Toán; Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán; Trung cấp Lý luận chính trị; Viên chức: Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Công Tường, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


8. Đơn vị bầu cử số 8 (gồm 8 xã thuộc huyện Cao Lãnh: Tân Hội Trung, Mỹ Xương, Mỹ Hội, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh):

- Ông TRẦN TRÍ QUANG; Sinh năm 1977; Nam; Đại học kỹ thuật công trình; Thạc sĩ, ngành Xây dựng công trình Giao thông; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông HUỲNH MINH THỨC; Sinh năm 1986; Nam; Cử nhân Xã hội học; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp.

- Bà NGUYỄN THANH THÚY; Sinh năm 1976; Nữ; Đại học Luật; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.


9. Đơn vị bầu cử số 9 (gồm 3 xã, 5 phường thuộc TP.Cao Lãnh: Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, Mỹ Trà, Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 11, phường Mỹ Phú):

- Ông LÊ QUỐC PHONG; Sinh năm 1978; Nam; Cử nhân Khoa học Sinh học; Thạc sĩ Hóa sinh; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp.

- Ông NGUYỄN VĂN TÂM; Sinh năm 1972; Nam; Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị; Công chức: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;  Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan chuyên môn TP.Cao Lãnh; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Bà ĐOÀN DUY THÙY NGẠN; Sinh năm 1979; Nữ; Cử nhân Kinh tế Chính trị; Thạc sĩ Chính trị học; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND TX.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 (nay TP.Hồng Ngự), Đại biểu HĐND TP.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.


10. Đơn vị bầu cử số 10 (gồm 4 xã, 3 phường thuộc TP.Cao Lãnh: Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, Tịnh Thới, Hòa An, Phường 4, Phường 6, phường Hòa Thuận):

- Ông PHẠM THIỆN NGHĨA; Sinh năm 1966; Nam; Đại học Kinh tế Thương nghiệp, Đại học Xây dựng Đảng chính quyền nhà nước; Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông PHAN VĂN THƯƠNG; Sinh năm 1978; Nam; Đại học Luật chuyên ngành Luật Thương mại; Thạc sĩ chuyên ngành Luật; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND TP.Cao Lãnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông HUỲNH KIM THUẦN; Sinh năm 1968; Nam; Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND xã Hòa An, TP.Cao Lãnh nhiệm kỳ 2016-2021.


11. Đơn vị bầu cử số 11 (gồm 5 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Lấp Vò: Định Yên, Định An, Bình Thành, Bình Thạnh Trung, Hội An Đông, thị trấn Lấp Vò):

- Bà TRƯƠNG THỊ DIỆP; Sinh năm 1970; Nữ; Cử nhân kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2004-2011, 2016-2021.

- Ông TÔ MINH THUẬN; Sinh năm 1982; Nam; Kỹ sư Công nghệ thông tin; Cao cấp Lý luận chính trị; Công chức: Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp.

- Ông ĐOÀN HỒNG SƠN; Sinh năm 1960; Nam; Cử nhân Quân sự; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.


12. Đơn vị bầu cử số 12 (gồm 7 xã thuộc huyện Lấp Vò: Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B, Tân Mỹ, Tân Khánh Trung, Long Hưng A, Long Hưng B, Vĩnh Thạnh):

- Ông ĐỖ HỒNG QUÂN; Sinh năm 1988; Nam; Cử nhân Báo chí; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Huyện ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Ông LÊ MINH HÙNG; Sinh năm 1965; Nam; Đại học chuyên ngành Chế biến và Bảo quản nông sản; Thạc sĩ, chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch; Cao cấp Lý luận chính trị; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông NGUYỄN LÂM THÁI THUẬN; Sinh năm 1969; Nam; Bác sĩ, chuyên ngành cấp II Quản lý y tế; Chuyên khoa II chuyên ngành Quản lý y tế; Cao cấp Lý luận chính trị; Công chức: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, tỉnh Đồng Tháp.


13. Đơn vị bầu cử số 13 (gồm 5 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Lai Vung: Tân Phước, Tân Thành, Long Hậu, Hòa Thành, Tân Dương, thị trấn Lai Vung):

- Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC; Sinh năm 1966; Nam; Đại học chuyên ngành Xã hội học; Cao cấp Chính trị - hành chính; Cán bộ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông VÕ HOÀNG CƯƠNG; Sinh năm 1970; Nam; Cử nhân Sư phạm Lịch sử; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ; Sinh năm 1972; Nữ; Cử nhân Xã hội học; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.


14. Đơn vị bầu cử số 14 (gồm 6 xã thuộc huyện Lai Vung):

- Bà NGUYỄN THỊ THÙY TRANG; Sinh năm 1983; Nữ; Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bà VÕ THỊ MỸ TÂY; Sinh năm 1975; Nữ; Đại học Khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành Đông Phương học; Thạc sĩ Khoa học giáo dục; Cao cấp chính trị - hành chính; Cán bộ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông TRẦN HỮU PHƯỚC; Sinh năm 1970; Nam; Trung cấp hành chính; Trung cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.


15. Đơn vị bầu cử số 15 (gồm toàn bộ TP.Sa Đéc):

- Ông ĐOÀN TẤN BỬU; Sinh năm 1964; Nam; Bác sĩ chuyên khoa II - Quản lý y tế; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông PHẠM VĂN CHUẨN; Sinh năm 1970; Nam; Đại học Luật; Thạc sĩ Khoa học Chính trị chuyên ngành Chính trị học; Cử nhân Lý luận chính trị; Cán bộ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông PHAN VĂN THẮNG; Sinh năm 1967; Nam; Đại học Chính trị học, ngành Quản lý xã hội; Thạc sĩ Chính trị học; Cử nhân Lý luận chính trị; Cán bộ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông NGUYỄN THANH PHONG; Sinh năm 1987; Nam; Đại học chuyên ngành hành chính; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Thành ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.


16. Đơn vị bầu cử số 16 (gồm toàn bộ huyện Châu Thành):

- Ông TRẦN TẤN LỰC (tên thường dùng Trần Tấn Sĩ;  Bí danh: Trần Quang); Sinh năm 1971; Nam; Đại học Sáng tác âm nhạc; Thạc sĩ âm nhạc chuyên ngành sáng tác; Cao cấp Lý luận chính trị; Công chức: Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.

- Bà LÊ THỊ PHI YẾN; Sinh năm 1978; Nữ; Đại học Luật; Thạc sĩ Khoa học Chính trị chuyên ngành Chính trị học; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

- Ông TRẦN THANH BÌNH (tên thường dùng Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt); Sinh năm 1967; Nam; Đại học Hoằng pháp; Tu sĩ phật học, Thượng tọa: Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.

- Ông TÔ HOÀNG KHƯƠNG; Sinh năm 1976; Nam; Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị; Cán bộ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông LÊ VĂN THANH; Sinh năm 1975; Nam; Trung cấp chuyên ngành Luật; Trung cấp chính trị - hành chính; Cán bộ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu HĐND xã An Hiệp, huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn