Đồng Tháp bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội và 58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 31/05/2021 17:09:20

ĐTO - Chiều ngày 31/5, Ủy ban bầu cử tỉnh họp báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cuộc bầu cử được tổ chức rất thành công

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự chuẩn bị tập trung của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trọng tâm là công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhờ đó cử tri thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài để làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, Đồng Tháp đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khóa XV và 58/58 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ở cấp huyện, đã bầu được 391/392 đại biểu HĐND (đơn vị bầu cử số 9 của huyện Thanh Bình bầu thiếu 1 đại biểu). Ở cấp xã, kết quả bầu được 3.718/3.737 đại biểu HĐND (bầu thiếu 19 đại biểu).

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã thống nhất thông qua dự thảo biên bản của Ủy ban bầu cử tỉnh tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cuộc bầu cử lần này tỉnh đã tổ chức rất tốt, tỷ lệ đại biểu trẻ tăng mạnh, tỷ lệ đại biểu nữ cũng tăng hơn nhiệm kỳ trước. Đồng thời, yêu cầu các thành viên tập trung chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện công tác nhân sự của HĐND tỉnh và thông qua một số nghị quyết quan trọng trong điều hành của UBND tỉnh thời gian tới.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn