SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Cập nhật ngày: 21/04/2022 05:56:14

ĐTO - Theo bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các sở, ban, ngành thì Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Sở) đạt hơn 90 điểm, xếp hạng I, tăng 8,34 điểm và tăng 6 hạng so với năm 2020. Cụ thể, trong 7 chỉ số thành phần, Sở có 4 chỉ số tăng điểm (gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); hiện đại hóa hành chính).


Sở Kế hoạch và Đầu tư đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Để đạt được hạng I, Sở đã quan tâm đến công tác cải cách TTHC, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Đồng Tháp.

LINH HOẠT TRONG CÁCH LÀM

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, doanh nghiệp đến tìm hiểu và thực hiện TTHC, Sở đã thực hiện một số hoạt động hỗ trợ, tư vấn như: Xây dựng và công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở về bộ câu hỏi - trả lời những vướng mắc thường gặp trong thực hiện TTHC; mẫu TTHC có phát sinh để công dân, doanh nghiệp tham khảo thực hiện tương tự. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp công dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua ứng dụng Zalo, TeamViewer, UltraViewer hoặc gửi file hồ sơ qua Email để được kiểm tra hồ sơ trước khi nộp chính thức.

Ông Trương Hòa Châu - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để hỗ trợ và khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC mức độ 3, 4, lãnh đạo Sở đã cử viên chức đến Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cùng với đó, Sở đã chọn lọc, xây dựng hướng dẫn về quy trình, thao tác thực hiện, có minh họa hình ảnh để người dân, doanh nghiệp tham khảo thực hiện tương tự.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục quyết định về chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt rút ngắn 50% so với thời gian quy định của Luật Đầu tư, Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống lấy ý kiến trong quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở cũng rất linh hoạt trong tổ chức thực hiện cải cách TTHC để tạo sự gắn bó giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp mặt doanh nghiệp vào dịp đầu năm. Qua buổi họp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, ghi nhận những thuận lợi, chia sẻ khó khăn, vướng mắc và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Cùng với đó, lãnh đạo Sở thường xuyên tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư khi được yêu cầu tại mô hình “Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp”, thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp, chủ dự án khởi nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

RÚT NGẮN THỜI GIAN

Sở thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tất cả thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết đều được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, trong đó, 51 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong giải quyết TTHC theo mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả), Sở đã cử lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh đến Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh để trực tiếp thẩm định, phê duyệt, trả kết quả ngay trong 1 ngày làm việc đối với 19 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ là 3 ngày, nhưng khi thực hiện theo mô hình “4 tại chỗ”, hồ sơ tiếp nhận buổi sáng sẽ trả kết quả vào buổi chiều; hồ sơ tiếp nhận buổi chiều sẽ trả kết quả vào buổi sáng ngày hôm sau.

Ông Lê Minh Trí - Giám đốc Công ty TNHH 247 Đồng Tháp có 3 chi nhánh công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Tôi xin giấy phép đăng ký đầu tư kinh doanh thiết bị điện tử được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tận tình, thủ tục đơn giản và trả kết quả nhanh chóng chỉ sau 1 ngày. Tôi đánh giá cao việc Sở tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư kinh doanh ở Đồng Tháp”.

Ông Trương Hòa Châu - Giám đốc Sở cho biết, trong năm 2021, 100% TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được giải quyết trước hạn, đúng hạn và đã rút ngắn thời gian xử lý so với quy định của Luật Doanh nghiệp là 3 hoặc 5 ngày. Tỷ lệ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt khoảng 90% so với 20% trước khi triển khai hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

Công tác kiểm soát TTHC năm 2021 của Sở được triển khai tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. Sở đã kịp thời cập nhật, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC theo quy định; công tác tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tiếp tục được thực hiện đúng quy định, hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết mức độ 3, 4 tiếp tục được nâng cao (đạt gần 90%); hoàn thành 100% kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận trên 1.920 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn hơn 1.900 hồ sơ.

Với những kết quả đạt được, đã góp phần nâng cao các Chỉ số “Chi phí thời gian”, “Gia nhập thị trường” và cải thiện, duy trì Chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của Đồng Tháp trong nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Theo ông Trương Hòa Châu - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ công dân, doanh nghiệp tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, phấn đấu từ 95% trở lên TTHC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời tuyên truyền, khuyến khích công dân, doanh nghiệp kết hợp Dịch vụ công trực tuyến với Dịch vụ bưu chính công ích để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Sở phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện hiệu quả việc rút ngắn 1/2 thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, qua đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng cạnh tranh, minh bạch, bình đẳng.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn