Tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số quốc gia

Cập nhật ngày: 18/03/2022 15:09:09

 

ĐTO - Ngày 18/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tại điểm cầu Đồng Tháp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở (Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06) cùng công chức đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ngành tỉnh tham dự tập huấn.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

TS. Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc Văn phòng Chính phủ cho biết, các nhiệm vụ của địa phương phối hợp thực hiện đó là hoàn thiện các chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

Theo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an đã hoàn thành 11 dịch vụ công gồm: cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú…. Cùng với đó, Bộ Tư pháp đang triển khai 3 dịch vụ công: đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử. Trong tháng 5/2022, các bộ tích hợp đầy đủ thông tin về giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ cho các địa phương quản lý, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu việc đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu phải khách quan, công bằng, kịp thời; xác định bất cập, hạn chế, xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và xác định rõ cá nhân chịu trách nhiệm.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn