TP Cao Lãnh quan tâm cải cách thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 01/03/2022 09:46:57

ĐTO - Trong thời gian qua, UBND TP Cao Lãnh luôn quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cán bộ, công chức nhận thức đúng đắn về cải cách TTHC để có những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn để xây dựng, phát triển chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ Nhân dân.


Cán bộ, công chức của TP Cao Lãnh luôn quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính để phục vụ Nhân dân

Quan tâm cải cách thủ tục hành chính

Hằng năm, UBND TP Cao Lãnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã, phường tiến hành rà soát các điều, khoản quy định TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành... Năm 2021, sau khi rà soát, UBND thành phố đã kiến nghị đơn giản hóa đối với 5 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 18 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Thành phố tập trung thực hiện công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thuộc UBND thành phố và xã, phường cho tổ chức, cá nhân đúng quy định. Để kịp thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ hành chính công do UBND thành phố cung ứng và có những điều chỉnh phù hợp, UBND thành phố ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát về tình hình cung ứng dịch vụ hành chính công và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận TN&TKQ. Đến nay, thành phố đã khảo sát được 3.323 phiếu, trong đó Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND thành phố có 548/600 phiếu cho kết quả hài lòng (đạt hơn 91%), Bộ phận TN&TKQ xã, phường có 2.658/2.723 phiếu cho kết quả hài lòng (đạt hơn 97%).

Bên cạnh đó, UBND thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật và công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và xã, phường, niêm yết kịp thời các TTHC mới được công bố; tuyên truyền đến Nhân dân, doanh nghiệp các thủ tục mới được công bố, TTHC thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích, TTHC được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, UBND thành phố tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, quy định hành chính và các vấn đề Nhân dân, doanh nghiệp quan tâm.

Xây dựng mô hình mới

Các xã, phường trên địa bàn TP Cao Lãnh đã tích cực tìm ra các cách làm hay, mô hình mới trong cải cách hành chính (CCHC). Năm 2021, thành phố có 3 mô hình mới được triển khai thực hiện như: “Ngày Chủ nhật thân thiện” của UBND Phường 2; “Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết TTHC cho Nhân dân” của UBND Phường 11; “Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết TTHC” của UBND phường Hòa Thuận.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, UBND Phường 11 phối hợp với Phường đoàn xây dựng mô hình “Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết TTHC cho Nhân dân” tại Bộ phận một cửa. Mô hình này hỗ trợ người dân thực hiện các loại TTHC trực tuyến có trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến qua địa chỉ http://dichvucong.dongthap.gov.vn. Theo UBND Phường 11, để thực hiện thành công mô hình này, hằng tuần, UBND phường thực hiện kiểm tra các nội dung liên quan đến hoạt động mô hình để lãnh đạo theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức của cán bộ, công chức phường. Bên cạnh đó, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện để mỗi cá nhân làm tốt việc của mình, tạo sự hài lòng cho công dân khi đến giao dịch.

Trước khi thực hiện mô hình này, lãnh đạo UBND Phường 11 triển khai đến cán bộ, công chức về mục đích và ý nghĩa của mô hình. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức sắp xếp thời gian làm việc khoa học, trong ngày thứ Tư tranh thủ đi sớm hơn; mỗi cá nhân, bộ phận có liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ chung. Qua kết quả thực hiện cho thấy, mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, nâng chất lượng phục vụ tổ chức, công dân, góp phần mang lại sự hài lòng cho người dân, hạn chế phiền hà. Đồng thời từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ đảm bảo năng lực, trình độ, thái độ ứng xử mang tính chuyên nghiệp để phục vụ Nhân dân.

Mô hình “Ngày Chủ nhật thân thiện” của UBND Phường 2 được thực hiện 2 lần trong tháng (vào trung tuần và tuần cuối của tháng). Theo đó, UBND Phường 2 tổ chức triển khai trong các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức và Ban Nhân dân các khóm nắm để tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. Đồng thời đăng tải trên Trang thông tin của phường và tuyên truyền trên Trạm truyền thanh để người dân biết và tiếp cận mô hình này.

Hằng tháng, UBND Phường 2 thông báo về thời gian, địa điểm thực hiện mô hình đến người dân và niêm yết thông báo tại Bộ phận một cửa, thực hiện tất cả các loại TTHC cho người dân có nhu cầu hoặc người dân do đi làm ăn xa có thể liên hệ qua điện thoại hẹn thời gian và người dân làm hồ sơ nộp trực tuyến trước và trả kết quả vào ngày Chủ nhật thân thiện. Theo UBND Phường 2, qua lấy ý kiến khảo sát tại Bộ phận một cửa, hầu hết người dân đều đồng thuận và phấn khởi với cách làm hiệu quả, linh hoạt của mô hình này.

Mô hình “Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết TTHC” của UBND phường Hòa Thuận được các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Nhân dân khóm và các công chức phụ trách về giải quyết hồ sơ cho người dân cùng phối hợp thực hiện hỗ trợ cho người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ thực hiện đăng ký căn cước công dân và các hồ sơ hành chính khác. Riêng hỗ trợ người dân đăng ký lại khai sinh tại nhà, đăng ký căn cước công dân, UBND phường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành lập các tổ đến trực tiếp nhà dân để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, khi có kết quả giải quyết TTHC sẽ trao trả trực tiếp tại nhà cho người dân.

Các mô hình mới trên của TP Cao Lãnh đã mang lại sự hài lòng cho người dân, rút ngắn thời gian làm TTHC, tiết kiệm thời gian của công dân khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, tăng thêm sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC. Các mô hình còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn