Kiểm tra cải cách hành chính ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Cập nhật ngày: 25/10/2021 21:30:08

ĐTO - Ngày 25/10, Đoàn kiểm tra về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do Phó Giám đốc Sở nội vụ Trần Minh Lý dẫn đầu đến kiểm tra tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL).


Thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác CCHC Sở VHTTDL

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đánh giá, thời gian qua Sở VHTTDL đã  quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành; triển khai kịp thời đúng quy định các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC đến các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức và có sự đổi mới về nội dung; công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục phát huy hiệu quả, Sở VHTTDL đã rà soát 46/147 thủ tục, đạt tỷ lệ hơn 31% tổng số TTHC. Trong đó, Sở đã kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 26 TTHC.

Sở đã và đang thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực VHTTDL; tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tính riêng từ ngày 30/12/2020 đến ngày 31/7/2021, Sở đã tiếp nhận 306 hồ sơ TTHC (trong đó, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 60%). 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác CCHC và lưu ý Sở VHTTDL tiếp tục nhân rộng cách làm hiệu quả và khắc phục những mặt còn hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác CCHC trong thời gian tới.


Phó Giám Đốc Sở Nội vụ Trần Minh Lý phát biểu tại buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch

Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Trần Minh Lý - Phó Giám Đốc Sở Nội vụ đề nghị Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện hiệu quả CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và vận động người dân nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục số hóa hồ sơ đạt 80% hồ sơ hiện có…góp phần phục vụ tốt nhất cho người dân.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn