Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông Vận tải

Cập nhật ngày: 15/10/2021 14:23:51

ĐTO -Ngày 15/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp do ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ dẫn đầu đã đến kiểm tra tại Sở Giao thông vận tải.


Thành viên Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh kiểm tra các phòng chuyên môn Sở Giao thông vận Tải

Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC đã được Sở Giao thông vận tải quan tâm, triển khai thực hiện. Nổi bật trong năm 2021, Sở Giao thông vận tải thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) đạt và vượt chỉ tiêu được giao (rà soát 30 trên 95 TTHC của Sở, kiến nghị đơn giản hóa 12 TTHC); việc công bố công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC kịp thời, đầy đủ theo quy định (đã niêm yết công khai 95 TTHC thông qua Bảng điện tử và trên Trang thông tin điện tử của Sở… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm TTHC. 9 tháng đầu năm, Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận giải quyết 4.838 hồ sơ các loại, kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 100%; thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân cấp đã hoàn thành 33/37 nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế tại các phòng chuyên môn của Sở, Đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại, hạn chế như báo cáo kiểm soát TTHC còn trễ hạn; việc xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC còn chậm; chưa có hồ sơ theo mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích cũng như hồ sơ theo mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà còn ít;…


Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá kết quả kiểm tra

Kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Sở Giao thông vận tải thời gian tới tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác CCHC; duy trì cơ chế kiểm tra, tự kiểm tra giữa các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC trong ngành, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục rà soát lại chỉ tiêu nhiệm vụ công tác CCHC; nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền; đẩy mạnh thực hiện mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn