Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương

Cập nhật ngày: 19/10/2021 15:50:26

ĐTO - Ngày 19/10, ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương.


Các thành viên đoàn kiểm tra làm việc với Sở Công Thương

Theo Sở Công Thương, đơn vị thực hiện tổng cộng 115 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh. 9 tháng đầu năm 2021, tiếp nhận 8.895 hồ sơ và đã giải quyết 8.894 hồ sơ; tỷ lệ thực hiện TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít; 100% TTHC công bố được tiếp nhận và xử lý theo quy trình trên phần mềm Một cửa điện tử. Sở Công Thương kiến nghị hoàn thiện chức năng tìm kiếm văn bản và sớm khắc phục tình trạng lỗi liên thông văn bản lên Trang thông tin điện tử của Sở.

Qua kiểm tra cho thấy, Sở Công Thương ban hành đầy đủ các TTHC, công bố danh mục TTHC, có niêm yết công khai; việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số TTHC chưa có mẫu đơn, mẫu tờ khai; phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC chưa thể hiện rõ trình tự giải quyết TTHC giữa các bộ phận chuyên môn; số lượng hồ sơ theo mô hình “Công dân không viết” gắn với Dịch vụ công trực tuyến, kết hợp Dịch vụ công trực tuyến với Dịch vụ bưu chính công ích còn ít.

Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị Sở Công Thương phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế được các thành viên nêu ra. Đồng thời thường xuyên luân chuyển hồ sơ TTHC trên hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh theo hồ sơ thực tế được xử lý trong quá trình giải quyết TTHC; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để rà soát cập nhật kịp thời, đầy đủ các TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện các mô hình kết hợp Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích; mô hình “Công dân không viết” gắn với Dịch vụ công trực tuyến.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn