Không có hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật ngày: 21/10/2021 19:50:49

ĐTO - Ngày 21/10, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục kiểm tra tại Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
 phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài chính

Kết quả kiểm tra cho thấy, Sở Tài chính kết nối đẩy mạnh ứng dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp đến tổ chức, cá nhân; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cập nhật sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định và thực hiện theo hệ thống chất lượng ISO 9001:2015. Đồng thời đã rà soát và trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành.

Theo Sở Tài chính, kết quả giải quyết TTHC từ tháng 12/2020 đến 7/2021, đơn vị tiếp nhận và giải quyết 593 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 573, số hồ sơ đang giải quyết 20 (chưa đến hạn), không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ TTHC thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt gần 13%), tỷ lệ TTHC thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt hơn 64%).


Các thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 2.597 hồ sơ và đã giải quyết 2.575 hồ sơ (giải quyết trước hạn 2.404, đúng hạn 171, không có hồ sơ quá hạn). Tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm kiểm tra, Sở đã hoàn thành đúng hạn và trước hạn 71/72 nhiệm vụ, có 1 nhiệm vụ trễ hạn.

Nhằm đảm bảo thời gian thực hiện TTHC liên thông về quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở đã đề xuất và phối hơp̣ với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết đối với TTHC liên thông về quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã nêu ra một số hạn chế của các đơn vị như: một số TTHC được niêm yết công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh chưa đính kèm biểu mẫu để cung cấp cho tổ chức, cá nhân; chưa chỉnh lý tài liệu tồn đọng; chưa có sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC. Đồng thời đề nghị, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức chuyên môn thực hiện tốt việc lập hồ sơ, nộp hồ sơ theo quy định; tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền CCHC; tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC cho phù hợp.

Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị 2 đơn vị được kiểm tra có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được các thành viên trong đoàn kiểm tra nêu ra. Từ đây đến cuối năm, cần rà soát lại kế hoạch CCHC của đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra vào cuối năm 2021.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn