Kiểm tra công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 22/10/2021 06:21:08

ĐTO - Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã đến kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh.


Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Hợp phát biểu tại buổi kiểm tra tại Văn phòng UBND tỉnh

Tại Sở Thông tin và Truyền thông, công tác triển khai thực hiện CCHC đã được Sở quan tâm thực hiện đạt trên 80% nhiệm vụ đặt ra; niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) trên trang Dịch vụ công của tỉnh và trang Thông tin điện tử của Sở. Đến nay, Sở thực hiện đảm bảo đúng thời hạn các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; quan tâm đến công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt có liên quan đến thanh niên, dân chủ, dân vận chính quyền; thực hiện đúng quy định về cơ cấu, số lượng lãnh đạo tại các cơ quan, địa phương...

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, Sở vẫn còn một số mặt còn hạn chế. Đoàn kiểm tra yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần quan tâm thực hiện như: tạo lập hồ sơ lưu trữ văn bản điện tử, số hóa tư liệu lưu trữ; giao nộp hồ sơ công việc theo quy định. Quan tâm rà soát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức theo chỉ tiêu đã được phân bổ, sắp xếp bố trí viên chức theo số lượng biên chế phòng...

Công tác CCHC cũng được Văn Phòng UBND tỉnh quan tâm thực hiện tốt, Văn phòng đã ban hành đầy đủ TTHC theo lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ; đảm bảo tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, nhất là TTHC thông suốt. Chỉ số CCHC của Văn phòng luôn nằm nhóm đầu, đa số các TTHC đều giải quyết đúng quy trình, đảm bảo trước hạn và đúng hạn. Qua kiểm tra, vẫn còn phát hiện một số hạn chế. Đoàn kiểm tra kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh cần chấn chỉnh phần mềm điện tử đất đai vì luôn hiện hồ sơ trễ hẹn; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, bộ máy cần tinh gọn, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo quy định; có sự phối hợp thống nhất trong hoạt động Bưu chính cộng ích...

 Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Hợp yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sớm có giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế; phối hợp các sở, ngành rà soát khắc phục những điểm tồn tại, thực hiện đảm bảo công tác tham mưu TTHC của tỉnh. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình cải cách TTHC làm điểm cho các sở, ngành học hỏi; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức, viên chức tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Văn phòng...

N.LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn