Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện, xã

Cập nhật ngày: 05/10/2021 06:20:16

ĐTO - Chủ tịch UBND vừa có Quyết định số 1485 ngày 29/9/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, có 23 TTHC liên thông giữa cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh; 1 TTHC liên thông giữa cấp huyện và cấp tỉnh; 7 TTHC liên thông giữa cấp xã và cấp huyện.

Cụ thể, trong lĩnh vực người có công, có 3 TTHC mới ban hành như: giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia; giải quyết trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Có 1 TTHC được sửa đổi, bổ sung là thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh và 16 TTHC giữ nguyên.

Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, có 1 TTHC mới ban hành là tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em. 2 TTHC sửa đổi, bổ sung là tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/9/2021, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1315 ngày 6/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn