Có 349 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Cập nhật ngày: 13/09/2021 09:51:16

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cộng có 349 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cấp tỉnh là 232 thủ tục (tiếp nhận hồ sơ 12 thủ tục; trả kết quả 63 thủ tục; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 157 thủ tục). Cấp huyện là 93 thủ tục (tiếp nhận hồ sơ 5 thủ tục; trả kết quả 31 thủ tục; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 57 thủ tục). Cấp xã 24 thủ tục (tiếp nhận hồ sơ 6 thủ tục; trả kết quả 17 thủ tục; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 1 thủ tục).

Trong đó, cụ thể các thủ tục hành chính cấp tỉnh như: Chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; cấp giấy phép xây dựng công trình cấp I, cấp II (Dự án); đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần...

Thủ tục hành chính cấp huyện như: đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh; cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện...

Các thủ tục hành chính cấp xã như: cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp...

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo Danh mục được công bố.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn