Văn phòng UBND tỉnh

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Cập nhật ngày: 11/11/2022 05:48:28

ĐTO - Trong 3 ngày, từ ngày 7 - 9/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho 70 cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC; lãnh đạo và công chức tham gia vào quy trình chứng thực điện tử trên địa bàn TP Cao Lãnh.


Các đại biểu tham dự và trao đổi nội dung tập huấn

Thông qua các buổi tập huấn, đại biểu được nghe triển khai nghiệp vụ kiểm soát TTHC như: các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát TTHC; hướng dẫn thực hiện cập nhật, niêm yết, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; triển khai việc số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; chứng thực bản sao điện tử; thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo của Chính phủ; triển khai Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên Tổng đài thông tin 1022.

Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn và thực hành thao tác thực hiện quy trình rà soát, đánh giá TTHC; báo cáo công tác kiểm soát TTHC trên hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị; xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và giải đáp các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Đợt tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trong quá trình tham mưu và thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời thay đổi phương thức giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước từ trực tiếp sang trực tuyến đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

THANH SANG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn