Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện giải quyết trả kết quả đăng ký xe trong ngày

Cập nhật ngày: 28/05/2021 10:00:25

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính lĩnh vực đăng ký xe và nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh yêu cầu người dân tích cực sử dụng các dịch vụ đã được Bộ Công an triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia về lĩnh vực đăng ký xe như: đăng ký xe sử dụng dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ; đăng ký xe dữ liệu điện tử về nguồn gốc phương tiện nhập khẩu; thực hiện khai tờ khai đăng ký xe thông qua việc truy cập đường dẫn (https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dang-ky-xe.html). Ngoài ra, người dân có thể sử dụng dịch vụ trả kết quả đăng ký, biển số xe qua bưu điện tại Phòng Cảnh sát giao thông để hạn chế đi lại, tiếp xúc, phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh.


Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông còn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như tặng khẩu trang và yêu cầu người dân đến liên hệ công tác phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tập trung thực hiện giải quyết trả kết quả đăng ký xe trong buổi, trong ngày (theo quy định 2 ngày) cho người dân đến làm thủ tục đăng ký xe nhằm góp phần chung tay ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

CHÍ LINH

Gửi bình luận của bạn