Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 11/01/2022 13:33:24

ĐTO - Sáng ngày 11/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Trung ương báo cáo kết quả công tác KT,GS và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, công tác KT,GS của Đảng được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác KT,GS, kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác KT,GS có nhiều chuyển biến tích cực.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 51.600 tổ chức đảng và trên 272.500 đảng viên; giám sát trên 38.600 tổ chức đảng và hơn 124.900 đảng viên. UBKT các cấp giám sát 26.040 tổ chức đảng và hơn 36.900 đảng viên (tăng 13% tổ chức, 23,6% đảng viên so với năm 2020). Trong đó, nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng đã được kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh. Qua KT,GS đã kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những bất cập, chồng chéo, sơ hở trong các quy định, cơ chế, chính sách... Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục hạn chế, vi phạm, khuyết điểm, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận, tham luận về: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng; những kết quả, hạn chế, bất cập và những kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ KT,GS của các địa phương, đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng biểu dương các kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng trong năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác KT,GS; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn