Hội Cựu giáo chức tỉnh:

Cụ thể hóa các chương trình thông qua hoạt động chuyên đề mang lại hiệu quả thiết thực

Cập nhật ngày: 12/01/2022 13:45:32

ĐTO - Ngày 12/1, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2022. Năm qua, Hội CGC từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển, hoạt động phong phú, tạo điều kiện để hội viên (HV) đóng góp trí tuệ, hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo cũng như chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần cho HVCGC. Năm 2021, các cấp Hội tổ chức thực hiện 5 chương trình công tác, trong đó Hội CGC tỉnh đã gợi ý 8 chuyên đề để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 129 tổ chức Hội cơ sở (tăng 6 tổ chức Hội) với tổng số gần 6.400 HV.


Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra chụp ảnh cùng với lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh Đồng Tháp

Các huyện, thành phố và Hội cơ sở đã vận động thăm ốm, hỗ trợ HV khó khăn với tổng số tiền trên 148 triệu đồng, tổ chức mừng thọ cho 102 HV, góp vốn giúp HV phát triển kinh tế với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng. HVCGC tích cực thực hiện cuộc vận động giáo dục con cháu đi học đúng độ tuổi, không lưu ban, bỏ học và cùng với nhà trường vận động học sinh bỏ học trở lại lớp. Các cấp Hội vận động HV và phụ huynh học sinh tham gia nuôi heo đất để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thưởng cho học sinh giỏi. Đặc biệt, Hội CGC tỉnh vận động HV đóng góp chương trình “Sóng và máy tính cho em” giúp học sinh khó khăn có điều kiện trọc tập trực tuyến với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phương hướng, nhiệm vụ của công tác Hội trong năm 2022 là phấn đấu vừa bảo đảm an toàn cho HV, gia đình và cộng đồng, vừa phấn đấu cao nhất để hoàn thành kế hoạch công tác đã đề ra. Trong đó tiếp tục củng cố và phát triển Hội, nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của 5 chương trình công tác do Đại hội CGC Việt Nam lần thứ IV đề ra và phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội Hội CGC tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2025 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khá phực tạp. Do vậy, các tổ chức Hội phải duy trì hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Dịp này, Hội CGC tỉnh đã bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban Chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ, 2 Ủy viên Ban Kiểm tra Hội CGC tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2025.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn