Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ họp bàn thống nhất dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua năm 2022

Cập nhật ngày: 17/06/2022 18:08:57

ĐTO - Chiều ngày 17/6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp Thường trực Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ bàn thống nhất dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua năm 2022 và những năm tiếp theo. Tham dự có ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2022; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện 2 Cụm phó của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ  là tỉnh Long An, Sóc Trăng.  


Quang cảnh buổi họp

Tại buổi họp, đại diện Sở Nội vụ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua năm 2022 và những năm tiếp theo với các nội dung như: những quy định chung; tổ chức hoạt động, trách nhiệm và chế độ làm việc; các nội dung thi đua; nguyên tắc chấm điểm và bình xét thi đua. Đồng thời tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ liên quan đến một số vấn đề như: về quy định chấm điểm; một số nội dung thi đua cụ thể trong phụ lục bảng điểm…


Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2022 phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Thường trực Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tổng hợp các ý kiến đóng góp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, thống nhất để sớm hoàn chỉnh Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua năm 2022 và những năm tiếp theo. Qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của Cụm thi đua nhằm tạo sự liên kết, gắn bó giữa các tỉnh trong Cụm thi đua.

MỸ XUYÊN

Gửi bình luận của bạn