Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội

Cập nhật ngày: 20/07/2012 07:47:54

Sáng ngày 19-7-2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị lần thứ X nhằm sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ hoạt động đại hội lần thứ VII của MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2009-2014 và hoạt động 6 tháng đầu năm 2012.


Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu và chương trình hành động của UNMTTQVN tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009-2014), từ năm 2009 đến nay, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều phong trào thi đua yêu nước và nhiều cuộc vận động lớn được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả và chất lượng. Điển hình là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tính từ năm 2009 đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cất 11.118 căn nhà cho người nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ xây dựng mới 1.000 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, đồng thời hỗ trợ người nghèo trong học tập, sản xuất, đời sống…tổng trị giá hơn 120 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh khóa VII, từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2009-2014, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận của xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương; tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và thực sự là chỗ dựa vững chắc của Chính quyền...

P.Thuận

Gửi bình luận của bạn