Giám sát hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Cập nhật ngày: 18/11/2021 20:34:58

ĐTO - Tiếp tục kế hoạch giám sát việc thành lập, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 18/11 đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.

         
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát làm việc với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Báo cáo với đoàn giám sát về tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cho biết, tính đến thời điểm ngày 30/6/2021, nguồn vốn Trung ương ủy thác cho vay tại Đồng Tháp là 20 dự án, 236 hộ vay với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại là 20,6 tỷ đồng; đã giải ngân 32 dự án trồng trọt và chăn nuôi cho 418 hộ vay, với tổng số tiền gần 20,6 tỷ đồng; trích lập Quỹ dự phòng rủi ro (0,9%/năm/tổng dư nợ) đến ngày 30/6/2021 được 558 triệu đồng.

Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp cho nhiều hộ gia đình hội viên nông dân có điều kiện tăng thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tập trung các ngành hàng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và ngành hàng có thế mạnh của từng địa phương,…

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục phân bổ nguồn vốn ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh hàng năm để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò vận động, hướng dẫn, giúp hội viên nông dân đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế mang tính chất định hướng, thúc đẩy sự phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và thời kỳ hội nhập.

Báo cáo với đoàn giám sát về tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh cho biết vốn điều lệ ban đầu của Quỹ gần 5 tỷ đồng được các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ không hoàn lại và tự tạo vốn trên cơ sở các nguồn vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và từ các nguồn tăng trưởng theo quy định của pháp luật để thực hiện.


Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ
hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ và các bộ phận có liên quan đã chỉ đạo thực hiện hoạt động có hiệu quả nguồn vốn, không có nợ quá hạn, thành viên hoàn trả gốc, lãi đạt tỷ lệ 100%. Tính đến ngày 31/10/2021, tổng số dư nguồn của Quỹ là hơn 30 tỷ đồng. Từ 2017-2020, số thành viên được thụ hưởng, tiếp cận nguồn vốn hàng năm là 7.880 thành viên.

Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã tạo điều kiện cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được tiếp cận nguồn vốn, giúp chị em có vốn để mua bán, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ phát triển, đây cũng là nguồn giúp các địa phương hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ thiếu vốn, không đủ điều kiện tiếp cận với ngân hàng (tránh tình trạng vay vốn từ tín dụng đen, kiểu cho vay nặng lãi). Từ đó, tạo việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm… Kết quả có 1.577 hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, có 2.208 hộ từ khó khăn nay đã đạt hộ khá.

Qua giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận  những hiệu quả từ hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Quỹ hoạt động có cơ chế kiểm soát, quản lý minh bạch, qua đó đã vận động, tập hợp được quần chúng và chăm lo cho đối tượng của hội mình, hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên phát triển kinh tế. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh đánh giá thêm khả năng tiếp cận nguồn vốn và sẽ có bao nhiêu đối tượng tiếp cận được nguồn vốn…

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn