Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 132 của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 31/05/2023 05:38:59

ĐTO - Chiều ngày 30/5, tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến với 31 điểm cầu tỉnh, thành phố về góp ý Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (viết tắt là Quy định số 132). Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: L.Thanh)

Theo Ban Tổ chức Trung ương, qua 5 năm thực hiện Quy định số 132, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Từ đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, ngày càng đi vào nền nếp. Tuy nhiên, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản mới ban hành của Đảng, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 132. Do đó, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm ghi nhận ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương góp ý cho dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 132.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu nêu ý kiến góp ý điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định số 132 như: nguyên tắc, đối tượng, nội dung kiểm điểm; phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại; các tiêu chí xếp loại chất lượng; tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm... Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Quy định số 132. Đồng thời đề nghị Trung ương nghiên cứu, bổ sung nội dung ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng hàng năm, tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch xác định các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế được chỉ ra, nhằm thống nhất với quy định tại Điểm 9.2.1 của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao ý kiến, đề xuất của đại biểu tại các điểm cầu. Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung, sớm hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 132 trên nguyên tắc kế thừa những nội dung còn phù hợp và khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện, khẩn trương trình Bộ Chính trị xem xét...

L.Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn