HĐND tỉnh
Triển khai kế hoạch tham vấn ý kiến nhân dân để ban hành Nghị quyết quy định giá đất năm 2013

Cập nhật ngày: 01/10/2012 07:21:13

Ngày 28/9/2012, Thường Trực HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện tham vấn ý kiến nhân dân để ban hành Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. Đại diện Thường trực HĐND, UBND 12 huyện, thị, thành phố và đại diện Thường trực HĐND 18 xã, phường, thị trấn trong tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tham dự.

Trong nhiều năm qua, tỉnh ta đã thực hiện việc Quy định các loại giá đất trên địa bàn hàng năm, tuy nhiên cũng còn nhiều ý kiến khác nhau về việc định giá đất trên địa bàn theo tiêu chí sát với giá thị trường. Vì vậy, để việc định giá các loại đất trên địa bàn sát với quy định và góp phần phát triển kinh tế, xã hội, HĐND tỉnh tổ chức việc tham vấn ý kiến nhân dân để ban hành Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. Tại hội nghị góp ý về kế hoạch chương trình chi tiết trong thực hiện tham vấn, các đại biểu cho rằng đây là công việc rất nhạy cảm, cần phải rút kinh nghiệm cách làm trong thời gian qua và khi triển khai, công tác chuẩn bị ban đầu, tài liệu, câu hỏi cho dân cần được đưa trước để người dân tham khảo.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ thành lập 3 tổ tham vấn, từ ngày 4/10/2012 các tổ tham vấn sẽ làm việc với 18 xã, phường, thị trấn và 12 huyện, thị, thành. Sau tham vấn sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp. Công tác tham vấn kết thúc vào ngày 28/10/2012.

DT

Gửi bình luận của bạn