Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022

Cập nhật ngày: 12/05/2022 11:46:23

ĐTO - Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 4097 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BTG Trung ương và đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng BTG Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, các đồng chí: Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Định - Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu BTG Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lại Xuân Môn thông báo nhanh một số nội dung chính về kết quả Hội nghị Trung ương 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5/2022 - 10/5/2022, tại Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Theo đó, Hội nghị đã họp bàn các nội dung sau: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề quan trọng khác.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Tại Hội nghị Trung ương 5, BCH Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Định hướng thông tin tuyên truyền, Phó Trưởng ban Thường trực BTG Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị, thời gian tới, BTG các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp căn cứ vào Đề cương thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII để tuyên truyền sâu rộng kết quả trọng tâm của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng; các sự kiện đối ngoại quan trọng; tuyên truyền về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hoa Kỳ; chuyến thăm chính thức của lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19…

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn