Chuyện láng giềng

Nhờ báo chí

Cập nhật ngày: 20/06/2022 16:13:22

- Sau khi mùa dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát đến nay, chuyện mần ăn, sản xuất hàng hóa, trồng trọt cây trái, chăn nuôi... được phục hồi ổn định. Nhưng vẫn cứ lo lắng vì bị hụt hẫng bởi biến động giá cả hàng hóa, nhu cầu tiêu dùng thay đổi. Không biết sắp tới phải quyết định ra sao cho chuyện mần ăn đây?

- Đương nhiên rồi. Nếu không nắm bắt kịp thông tin thì chúng ta cứ mù mờ mần ăn theo cách cũ, không biết được cái mới, không nắm được tình hình chung một cách chính xác thì làm sao quyết định chuyện mần ăn được chắc ăn.

- Thông tin thì có nhưng nhiều hướng, nhiều nguồn, nhiều chiều từ bạn bè, từ bà con lối xóm, nhưng không cái nào giống cái nào làm mình cũng rối lên.

- Phải nắm thông tin từ báo chí. Báo chí là thông tin chính thống truyền tải, phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, thời sự... Nhờ báo chí mà nhiều cách làm hay, mô hình đẹp, nhân tố mới được giới thiệu ở nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa bên cạnh các thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước giúp mình không bị lạc hậu, nắm bắt kịp thời để có những quyết định, ứng xử chính xác trong cuộc sống, trong đó có chuyện mần ăn của dân mình.

- Đúng rồi. Mình cũng nhờ báo chí mới đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin, điều đó không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

ĐỒNG DAO

Gửi bình luận của bạn