Sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật ngày: 12/01/2022 15:29:43

ĐTO - Sáng 12/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp, có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp

Năm 2021, Bộ Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, đã tham mưu Hội đồng bầu cử quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương. Cả nước giảm 7 tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện; giai đoạn 2019-2021 đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã…

Bộ Nội vụ đã chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Hiện, 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và áp dụng đồng bộ công cụ theo dõi, đánh giá mới phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, khen thưởng, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của ngành nội vụ, đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế tuyển chọn, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Song song đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, củng cố chính quyền cơ sở; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ và toàn ngành nội vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh…

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn