Tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham vấn ý kiến bí thư cấp ủy cơ sở

Cập nhật ngày: 22/09/2022 20:08:56

ĐTO - Trong 2 ngày 21 - 22/9/2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí là trưởng, phó các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối đã tổ chức các buổi gặp gỡ, tham vấn với những đồng chí là bí thư chi bộ, đảng ủy cơ sở trực thuộc Khối ở 3 Cụm trong Đảng bộ Khối. 

Hoạt động này nhằm để Đảng ủy Khối kịp thời nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cấp ủy cơ sở để chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; đồng thời, làm cơ sở để kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy quan tâm, tạo cơ chế giao việc để Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở thực hiện các nội dung, phần việc cụ thể trong chương trình, đề án của Tỉnh phù hợp với chức năng của từng tổ chức, từng bước theo hướng chuyên sâu, chuyên đề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 92 đơn vị cơ sở và trên 7.200 đảng viên. Trong những năm qua, chất lượng hoạt động cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chức chính trị - xã hội ngày càng được đổi mới toàn diện, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng được áp dụng theo từng loại hình tổ chức đảng. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, do số lượng đảng viên đông, phân tán ở nhiều nơi, thuộc nhiều lĩnh vực, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ còn những khó khăn, chưa phong phú...

Dịp này, các cấp ủy cơ sở khẳng định sự tin tưởng, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ, các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối trong thời gian qua. Cấp ủy cơ sở đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục thực việc cải cách hành chính trong Đảng, áp dụng các hình thức trực tuyến để tạo thuận lợi cho đảng viên trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Đảng; quan tâm thực hiện công tác thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên được đề bạt, bổ nhiệm phát triển đảng viên; việc triển khai các văn bản quy định của Đảng, thông tin thời sự cần nhanh chóng, kịp thời hơn; tổ chức hội nghị chuyên đề, các hoạt động giao lưu giúp các đơn vị học hỏi, chia sẻ, kinh nghiệm trong việc thực hiện các mô hình, cách làm hay trong thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Tại các buổi tham vấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những ý kiến, phản ánh của cấp ủy cơ sở và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cấp ủy, tổ chức đảng trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối; nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng “mẫu hoá”, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyển đổi số nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, không trái với quy định của Đảng, Nhà nước, không gây khó khăn và không gây nhầm lẫn cho tổ chức cơ sở đảng trong triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THANH TUYỀN - VĂN ĐÁN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn