Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Cập nhật ngày: 21/01/2022 05:53:16

ĐTO - Ngày 19/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên (BCV) Trung ương tháng 1/2022; tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV năm 2021. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng BTG Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến 658 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Đồng Tháp, đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTG Tỉnh ủy dự, chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, đại biểu được đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”. Đại diện Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (BTG Trung ương) đã thông tin về kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm qua, toàn ngành tuyên giáo và đội ngũ BCV, tuyên truyền viên trên cả nước luôn cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tổ chức thành công hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518, qua đó xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973. Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hội nghị BCV, bản tin của BTG các cấp; phát huy hiệu quả App Thông tin Tuyên giáo; bồi dưỡng, tập huấn, đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ BCV các cấp theo quy định. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV của Đảng năm 2021 có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành tuyên giáo cả nước, tác động tích cực đến xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Định hướng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV năm 2022, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị BTG Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ BCV bám sát hướng dẫn của BTG Trung ương về tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng năm 2022; hướng dẫn của BTG Trung ương về công tác tuyên truyền miệng năm 2022 để tham mưu các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị năm 2022. Trong đó, tập trung tuyên truyền về truyền thống lịch sử, cách mạng, giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần đại đoàn kết dân tộc nhằm bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt khó, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt đời sống Nhân dân.

Về công tác tuyên truyền trong tháng 1 và tháng 2/2022, Phó trưởng BTG Trung ương đề nghị BTG Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ BCV tập trung tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tuyên truyền kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

MỸ XUYÊN

Gửi bình luận của bạn