Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Cập nhật ngày: 11/10/2021 17:24:22

ĐTO - Chiều ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XIII (viết tắt là Hội nghị Trung ương 4). Hội nghị được trực tuyến đến 73 điểm cầu cấp tỉnh, thành phố và tương đương, 690 điểm cầu cấp huyện với  hơn 77.000 đại biểu.

Tại tỉnh Đồng Tháp, có 624 đại biểu dự tại 17 điểm cầu. Các đồng chí: Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo BTG Tỉnh ủy tham dự điểm cầu chính.


Các đại biểu dự tại điểm cầu chính của tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực BTG Trung ương  thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4 – 7/10/2021 tại Thủ đô Hà Nội với 192 đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng (173 Ủy viên chính thức và 19 Ủy viên dự khuyết), 18 đại biểu khách mời tham dự. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022–2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27–NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác…

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghi BTG Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền nhanh, chất lượng và kịp thời thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4; bài phát biểu kết luận hội nghị của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất trong ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên những kết đạt được, bài học kinh nghiệm, những định hướng sắp tới về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của Quốc gia; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19  trong thời gian tới. Tiếp tục tuyên truyền những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Hội nghị Trung ương 4 thông qua; nhấn mạnh quyết tâm đẩy lùi tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên... Đồng thời, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tại các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương…

P.LỘC

Gửi bình luận của bạn