Thư gửi các Hội quán

Cập nhật ngày: 27/07/2021 17:25:04

Đồng chí Lê Thành Công - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa có thư  gửi các Hội quán trên địa bàn tỉnh.

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của thư

Gửi bình luận của bạn