Tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh đến hết ngày 1/8

Cập nhật ngày: 24/07/2021 14:10:18

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện, thành phố về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  


Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Hồng Ngự

Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2021 theo Khoản 1 Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân cấp khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo này.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn