Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật ngày: 18/05/2022 11:10:08

ĐTO - Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch số 762 ngày 25/2/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ, giáo viên, sinh viên, học viên và các tầng lớp Nhân dân nắm rõ, tích cực viết bài tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.

Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện và tương đương làm đầu mối thu nhận bài dự thi (bản in và file mềm) của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và Nhân dân; lập danh sách bài viết tham gia Cuộc thi và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy/Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh chậm nhất ngày 5/7/2022 (tính theo dấu bưu điện) để thẩm định, gửi Ban Tổ chức Cuộc thi và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ, hội viên các cơ quan báo, đài của tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh gửi bài dự thi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất ngày 5/7/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Được biết, năm 2021, lần đầu tiên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tỉnh Đồng Tháp đã đạt giải tập thể xuất sắc và 4 giải cá nhân, trong đó có 1 Giải B, 1 Giải C, 1 Giải Khuyến khích và 1 Giải Triển vọng.

Xem chi tiết: Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn