Xã Thạnh Lợi: Thực hiện chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 04/06/2012 08:29:34

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, Đảng ủy xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười đã nghiêm túc triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chuyên đề cũng như giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Để chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo được sự chuyển biến tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo gương Bác, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã nghiêm túc triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập chuyên đề, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của chuyên đề học tập tấm gương đạo đức của Bác, từ đó tích cực học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục mà đa số cán bộ, đảng viên đã hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của chuyên đề, từ đó có những việc làm và hành động thiết thực phù hợp với nhiệm vụ của bản thân. Đảng viên Trần Văn Cưng - Phó Chủ tịch HĐND xã Thạnh Lợi cho biết: Qua triển khai chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, bản thân đã rút ra các bài học là tư tưởng phải vững vàng, trung thành với nhân dân, phải luôn nắm bắt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trong công việc luôn tận tụy, cương quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, có lối sống giản dị, hòa đồng với đồng chí đồng đội, luôn sát dân, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước để dân hiểu và thực hiện.

Tin rằng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân xã Thạnh Lợi, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ sớm đi vào cuộc sống, trở thành một phong trào rộng khắp, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, mang lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội.

Nguyễn Thị Thu

Gửi bình luận của bạn